Grondzaken | Taxaties | verjaring

Recente Projecten

Gemeente Vianen

Martijn Meijerman heeft een aantal zaken op het gebied van vervreemden en verwerven van gronden op een goede manier afgerond in een tijdelijke situatie. Hij kenmerkte zich door op korte termijn de zaken zich eigen te maken en vervolgens de juiste prioritering aan te brengen. Om daarna op een zeer consciëntieuze en efficiënte manier deze zaken tot het gewenste resultaat te brengen. Zowel zijn deskundigheid, manier van aanpak en niet te vergeten zijn wijze van communiceren hebben mij tot deze referentie doe komen 

Dhr. L.A. Wijnmaalen
Wethouder

Grondzaken Vianen

2018 was het laatste jaar dat de gemeente Vianen zelfstandig bestond. Voor de samenvoeging met Leerdam en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden diende er met spoed een aantal grote dossiers te worden afgerond die al een geruime tijd liepen. We zijn voortvarend aan de slag gegaan en de dossiers met partijen als Van der Valk, OASEN, Rabobank en Stedin tot een goed einde gebracht. 

Aantal situaties 27
Rendement 3300%
Behandeltijd 34 dagen

 

Gemeente Vianen
Nieuwegein, Nederland

Martijn Meijerman heeft een aantal zaken op het gebied van vervreemden en verwerven van gronden op een goede manier afgerond in een tijdelijke situatie. Hij kenmerkte zich door op korte termijn de zaken zich eigen te maken en vervolgens de juiste prioritering aan te brengen. Om daarna op een zeer consciëntieuze en efficiënte manier deze zaken tot het gewenste resultaat te brengen. Zowel zijn deskundigheid, manier van aanpak en niet te vergeten zijn wijze van communiceren hebben mij tot deze referentie doe komen 

Dhr. L.A. Wijnmaalen
Wethouder

Grondzaken Vianen

2018 was het laatste jaar dat de gemeente Vianen zelfstandig bestond. Voor de samenvoeging met Leerdam en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden diende er met spoed een aantal grote dossiers te worden afgerond die al een geruime tijd liepen. We zijn voortvarend aan de slag gegaan en de dossiers met partijen als Van der Valk, OASEN, Rabobank en Stedin tot een goed einde gebracht. 

Aantal situaties 27
Rendement 3300%
Behandeltijd 34 dagen

 

Direction

Gemeente Wassenaar

Uit een inventarisatie bleek dat er veel strookjes gemeentegrond in gebruik waren bij bewoners. De aanpak hiervan heeft vele hoofdbrekens gekost. Na een aantal pogingen om dat gebruik te regelen heeft de heer Meijerman met zijn aanpak het project kunnen vlottrekken. Zijn aanpak is duidelijk voor de bewoners en is mede door zijn correcte benadering zeer effectief. Hierdoor heeft de gemeente goede resultaten bereikt en heeft de gemeente weer grip op het eigendom.

Mevr. W. Stok
Teamleider afdeling Ruimtelijke Ordening

LinkedIn

Ongeregistreerd grondgebruik Wassenaar

In 2017 hebben wij het ongeregistreerd grondgebruik behandeld voor de gemeente Wassenaar. Met slechts 70 situaties werd daar een record aan verkoopopbrengsten behaald. De behandeling is afgerond binnen 35 dagen. En zoals voor ons gebruikelijk is, is in slechts 2% van de situaties sprake van verjaring.

Aantal situaties 70
Interesse koop 45 %
Rendement 1300%
Behandeltijd 35 dagen
Verjaring 2%

 

Gemeente Wassenaar
Parklaan 115, 2225 SW Katwijk aan Zee, Nederland

Uit een inventarisatie bleek dat er veel strookjes gemeentegrond in gebruik waren bij bewoners. De aanpak hiervan heeft vele hoofdbrekens gekost. Na een aantal pogingen om dat gebruik te regelen heeft de heer Meijerman met zijn aanpak het project kunnen vlottrekken. Zijn aanpak is duidelijk voor de bewoners en is mede door zijn correcte benadering zeer effectief. Hierdoor heeft de gemeente goede resultaten bereikt en heeft de gemeente weer grip op het eigendom.

Mevr. W. Stok
Teamleider afdeling Ruimtelijke Ordening

LinkedIn

Ongeregistreerd grondgebruik Wassenaar

In 2017 hebben wij het ongeregistreerd grondgebruik behandeld voor de gemeente Wassenaar. Met slechts 70 situaties werd daar een record aan verkoopopbrengsten behaald. De behandeling is afgerond binnen 35 dagen. En zoals voor ons gebruikelijk is, is in slechts 2% van de situaties sprake van verjaring.

Aantal situaties 70
Interesse koop 45 %
Rendement 1300%
Behandeltijd 35 dagen
Verjaring 2%

 

Direction

Gemeente Leerdam

Sinds jaren zijn de bewoners bezig om de percelen grond achter hun woningen in eigendom te verkrijgen van achtereenvolgens de NS, Prorail en de laatste jaren van de Gemeente Leerdam. Dat proces verliep zeer moeizaam en sleepte zich langdurig voort. Door de Gemeente Leerdam werd Martijn Meijerman aangesteld om deze overdracht/verkoop van de Gemeente Leerdam naar de bewoners te begeleiden. Binnen de afgesproken termijn van een jaar werd dit door hem adequaat gerealiseerd. Mede dankzij hem hebben de bewoners een waardevol perceel bij hun huizen kunnen voegen! Vooral de prettige en deskundige samenwerking werd door ons op prijs gesteld.

Dhr. G. van den Berg
Namens bewoners

https://www.motorrijschool-vandenberg.nl/

Verkoop gronden Leerdam

De gemeente Leerdam zat met de volgende situatie: achter een rij woning lag een A-watergang met daar weer achter een groenstrook. De gemeente probeerde al jaren om de groenstrook te verkopen aan de bewoners en de watergang aan het waterschap.
Wij zijn benaderd voor de onderhandelingen met de bewoners. Hoewel de onderhandelingen door heel 2017 hebben plaatsgevonden, is het totaal aantal uren terug te brengen tot acht dagen. In die tijd zijn 15 van de 17 bewoners overgegaan tot aankoop van de grond.

Aantal situaties 17
Behandeltijd 8 dagen
Rendement 1400%

 

Gemeente Leerdam
51.884316, 5.096954

Sinds jaren zijn de bewoners bezig om de percelen grond achter hun woningen in eigendom te verkrijgen van achtereenvolgens de NS, Prorail en de laatste jaren van de Gemeente Leerdam. Dat proces verliep zeer moeizaam en sleepte zich langdurig voort. Door de Gemeente Leerdam werd Martijn Meijerman aangesteld om deze overdracht/verkoop van de Gemeente Leerdam naar de bewoners te begeleiden. Binnen de afgesproken termijn van een jaar werd dit door hem adequaat gerealiseerd. Mede dankzij hem hebben de bewoners een waardevol perceel bij hun huizen kunnen voegen! Vooral de prettige en deskundige samenwerking werd door ons op prijs gesteld.

Dhr. G. van den Berg
Namens bewoners

https://www.motorrijschool-vandenberg.nl/

Verkoop gronden Leerdam

De gemeente Leerdam zat met de volgende situatie: achter een rij woning lag een A-watergang met daar weer achter een groenstrook. De gemeente probeerde al jaren om de groenstrook te verkopen aan de bewoners en de watergang aan het waterschap.
Wij zijn benaderd voor de onderhandelingen met de bewoners. Hoewel de onderhandelingen door heel 2017 hebben plaatsgevonden, is het totaal aantal uren terug te brengen tot acht dagen. In die tijd zijn 15 van de 17 bewoners overgegaan tot aankoop van de grond.

Aantal situaties 17
Behandeltijd 8 dagen
Rendement 1400%

 

Direction

Gemeente Nijmegen

Het probleem van het illegaal in gebruik nemen van gemeentelijke grond is al jaren bekend bij de gemeente Nijmegen. Een aantal malen is getracht dit probleem op te lossen. Dat lukte slechts gedeeltelijk en leidde tot onrust bij bewoners en veel inzet van medewerkers. Met het starten van de samenwerking met Martijn hebben wij bewust voor zijn werkwijze gekozen. Tot onze vreugde slaat deze werkwijze goed aan. Daarbij is ook een belangrijk succes, dat dit toch gevoelige proces tot weinig problemen met de bewoners heeft geleid dankzij de aanpak en de werkwijze van Martijn.

Dhr. J.M. ter Wal
Hoofd Stadsbeheer Nijmegen

LinkedIn

Ongeregistreerd grondgebruik Nijmegen

Begin 2017 zijn wij begonnen aan de uitvoering van het project in Nijmegen. Wederom een project dat wij mochten overnemen. Meteen hebben we de opzet omgegooid: de bruikleenovereenkomst gold in het vervolg als uitgangspunt en de vaste verkoopprijs is losgelaten. Dit resulteerde niet alleen in een zeer hoge interesse om te kopen (48%), de verkopen werden nu ook daadwerkelijk geeffectueerd.

Aantal situaties 700
Interesse koop 48 %
Behandeltijd 160 dagen
Rendement 300%
Verjaring 2%

 

Gemeente Nijmegen
Looistraat 32A, 6582 BC Heumen, Nederland

Het probleem van het illegaal in gebruik nemen van gemeentelijke grond is al jaren bekend bij de gemeente Nijmegen. Een aantal malen is getracht dit probleem op te lossen. Dat lukte slechts gedeeltelijk en leidde tot onrust bij bewoners en veel inzet van medewerkers. Met het starten van de samenwerking met Martijn hebben wij bewust voor zijn werkwijze gekozen. Tot onze vreugde slaat deze werkwijze goed aan. Daarbij is ook een belangrijk succes, dat dit toch gevoelige proces tot weinig problemen met de bewoners heeft geleid dankzij de aanpak en de werkwijze van Martijn.

Dhr. J.M. ter Wal
Hoofd Stadsbeheer Nijmegen

LinkedIn

Ongeregistreerd grondgebruik Nijmegen

Begin 2017 zijn wij begonnen aan de uitvoering van het project in Nijmegen. Wederom een project dat wij mochten overnemen. Meteen hebben we de opzet omgegooid: de bruikleenovereenkomst gold in het vervolg als uitgangspunt en de vaste verkoopprijs is losgelaten. Dit resulteerde niet alleen in een zeer hoge interesse om te kopen (48%), de verkopen werden nu ook daadwerkelijk geeffectueerd.

Aantal situaties 700
Interesse koop 48 %
Behandeltijd 160 dagen
Rendement 300%
Verjaring 2%

 

Direction

Gemeente Nijmegen

Ik heb Martijn leren kennen als een prettige collega om mee samen te werken, die ook de vaardigheden bezit om problemen analytisch aan te pakken en dit weet om te zetten in een goede procesaanpak. Een zeer belangrijk aspect in dit proces was de communicatie met bewoners, vanwege de gevoeligheid van het (illegale) grondgebruik door hen. Martijn heeft laten zien dat hij  daar goed in thuis is. Vele inwoners zijn overtuigd om mee te werken en lastige situaties hebben we samen kunnen aanpakken en oplossen.

Dhr. Ton Verhoeven
Sr. Beleidsadviseur Groen en Water Nijmegen.

LinkedIn

Oeverstroken Nijmegen

De gemeente Nijmegen stond voor het volgende probleem: diverse inwoners maakten gebruik van de onderhoudsstrook gelegen tussen hun percelen en het water dat eigendom is van de gemeente. Dankzij dit gebruik waren de strook en de beschoeiing niet toegankelijk voor de gemeente, terwijl de bewoners wel verzochten om onderhoud uit te voeren.

Wij hebben dit voor de gemeente oplost door de verantwoordelijkheid bij de gebruiker te leggen en grond te verkopen waar mogelijk. Zodoende werd voor alle betrokken partijen een passende oplossing gecreëerd.

Aantal situaties 750
Interesse koop 52 %
Behandeltijd 180 dagen

 

Gemeente Nijmegen
47533 Kleef, Duitsland

Ik heb Martijn leren kennen als een prettige collega om mee samen te werken, die ook de vaardigheden bezit om problemen analytisch aan te pakken en dit weet om te zetten in een goede procesaanpak. Een zeer belangrijk aspect in dit proces was de communicatie met bewoners, vanwege de gevoeligheid van het (illegale) grondgebruik door hen. Martijn heeft laten zien dat hij  daar goed in thuis is. Vele inwoners zijn overtuigd om mee te werken en lastige situaties hebben we samen kunnen aanpakken en oplossen.

Dhr. Ton Verhoeven
Sr. Beleidsadviseur Groen en Water Nijmegen.

LinkedIn

Oeverstroken Nijmegen

De gemeente Nijmegen stond voor het volgende probleem: diverse inwoners maakten gebruik van de onderhoudsstrook gelegen tussen hun percelen en het water dat eigendom is van de gemeente. Dankzij dit gebruik waren de strook en de beschoeiing niet toegankelijk voor de gemeente, terwijl de bewoners wel verzochten om onderhoud uit te voeren.

Wij hebben dit voor de gemeente oplost door de verantwoordelijkheid bij de gebruiker te leggen en grond te verkopen waar mogelijk. Zodoende werd voor alle betrokken partijen een passende oplossing gecreëerd.

Aantal situaties 750
Interesse koop 52 %
Behandeltijd 180 dagen

 

Direction

Gemeente West Maas en Waal

De behandeling van het ongeregistreerd grondgebruik creëerde voorheen veel politieke onrust; inwoners zochten veelal direct contact met leden van het college. Vanaf het moment dat Meijerman Verjaringsadvies bij het project is betrokken, hebben zij de uitvoering over een andere boeg gegooid. Door de inwoners als uitgangspunt te nemen ontstond rust in het project en verdween de politieke impact. Wij zijn zeer tevreden over de doelgerichte wijze waarop het project wordt uitgevoerd.

Dhr. Th.A.M. (Thomas) Steenkamp
Burgemeester Gemeente West Maas en Waal

LinkedIn

Ongeregistreerd grondgebruik West Maas en Waal

In 2013 hebben wij de behandeling van het ongeregistreerd grondgebruik in West Maas en Waal overgenomen. Het project werd toen uitgevoerd op de ‘oude’ manier: iedereen kreeg de optie om de grond te kopen, te huren of te ontruimen. In de plattelandsgemeente sloeg dit de plank flink mis: 25% verjaring en amper genoeg verkopen en verhuren om het project rendabel te houden. 

West Maas en Waal is de eerste gemeente waar wij de gebruiksovereenkomst als uitgangspunt hebben mogen nemen. Hiermee hebben wij de resultaten spectaculair kunnen verbeteren. De opbrengsten zijn flink gestegen, de verjaringen gedaald en het zeggenschap behouden.

Aantal situaties 660
Interesse koop 40 %
Rendement 300%
Behandeltijd 250 dagen
Verjaring 15%

 

 

Gemeente West Maas en Waal
West Maas en Waal, Nederland

De behandeling van het ongeregistreerd grondgebruik creëerde voorheen veel politieke onrust; inwoners zochten veelal direct contact met leden van het college. Vanaf het moment dat Meijerman Verjaringsadvies bij het project is betrokken, hebben zij de uitvoering over een andere boeg gegooid. Door de inwoners als uitgangspunt te nemen ontstond rust in het project en verdween de politieke impact. Wij zijn zeer tevreden over de doelgerichte wijze waarop het project wordt uitgevoerd.

Dhr. Th.A.M. (Thomas) Steenkamp
Burgemeester Gemeente West Maas en Waal

LinkedIn

Ongeregistreerd grondgebruik West Maas en Waal

In 2013 hebben wij de behandeling van het ongeregistreerd grondgebruik in West Maas en Waal overgenomen. Het project werd toen uitgevoerd op de ‘oude’ manier: iedereen kreeg de optie om de grond te kopen, te huren of te ontruimen. In de plattelandsgemeente sloeg dit de plank flink mis: 25% verjaring en amper genoeg verkopen en verhuren om het project rendabel te houden. 

West Maas en Waal is de eerste gemeente waar wij de gebruiksovereenkomst als uitgangspunt hebben mogen nemen. Hiermee hebben wij de resultaten spectaculair kunnen verbeteren. De opbrengsten zijn flink gestegen, de verjaringen gedaald en het zeggenschap behouden.

Aantal situaties 660
Interesse koop 40 %
Rendement 300%
Behandeltijd 250 dagen
Verjaring 15%

 

 

Direction

Gemeente Midden-Delfland

De behandeling van het ongeregistreerd grondgebruik creëerde voorheen veel politieke onrust; inwoners zochten veelal direct contact met leden van het college. Vanaf het moment dat Meijerman Verjaringsadvies bij het project is betrokken, hebben zij de uitvoering over een andere boeg gegooid. Door de inwoners als uitgangspunt te nemen ontstond rust in het project en verdween de politieke impact. Wij zijn zeer tevreden over de doelgerichte wijze waarop het project wordt uitgevoerd.

Dhr. P. van den Heuvel
Afdelingsdirecteur Beheer bij Gemeente Midden-Delfland

LinkedIn

Ongeregistreerd grondgebruik Midden-Delfland

In 2018 stonden wij Midden-Delfland bij. In deze sympathieke gemeente had de grondadministratie enige achterstand. De korte lijntjes tussen inwoners en de gemeente maakte het project tot een groot succes. In relatief weinig tijd werden uitstekende uitkomsten gegenereerd.

Aantal situaties 260
Interesse koop 50 %
Behandeltijd 50 dagen
Rendement 800%
Verjaring 8%

 

Gemeente Midden-Delfland
3155 Maasland, Nederland

De behandeling van het ongeregistreerd grondgebruik creëerde voorheen veel politieke onrust; inwoners zochten veelal direct contact met leden van het college. Vanaf het moment dat Meijerman Verjaringsadvies bij het project is betrokken, hebben zij de uitvoering over een andere boeg gegooid. Door de inwoners als uitgangspunt te nemen ontstond rust in het project en verdween de politieke impact. Wij zijn zeer tevreden over de doelgerichte wijze waarop het project wordt uitgevoerd.

Dhr. P. van den Heuvel
Afdelingsdirecteur Beheer bij Gemeente Midden-Delfland

LinkedIn

Ongeregistreerd grondgebruik Midden-Delfland

In 2018 stonden wij Midden-Delfland bij. In deze sympathieke gemeente had de grondadministratie enige achterstand. De korte lijntjes tussen inwoners en de gemeente maakte het project tot een groot succes. In relatief weinig tijd werden uitstekende uitkomsten gegenereerd.

Aantal situaties 260
Interesse koop 50 %
Behandeltijd 50 dagen
Rendement 800%
Verjaring 8%

 

Direction

Gemeente Voorschoten

Uit een inventarisatie bleek dat er veel strookjes gemeentegrond in gebruik waren bij bewoners. De aanpak hiervan heeft vele hoofdbrekens gekost. Na een aantal pogingen om dat gebruik te regelen heeft de heer Meijerman met zijn aanpak het project kunnen vlottrekken. Zijn aanpak is duidelijk voor de bewoners en is mede door zijn correcte benadering zeer effectief. Hierdoor heeft de gemeente goede resultaten bereikt en heeft de gemeente weer grip op het eigendom.

Mevr. W. Stok
Teamleider afdeling Ruimtelijke Ordening

LinkedIn

Ongeregistreerd grondgebruik Voorschoten

In 2018 hebben wij het ongeregistreerd grondgebruik behandeld voor de gemeente Voorschoten. Van de 160 gebruikssituaties is bij 90% het eigendom zeker gesteld. De behandeling is afgerond binnen 37 dagen. En zoals voor ons gebruikelijk is, is in slechts 2% van de situaties sprake van verjaring. 

Aantal situaties 170
Behandeltijd 37 dagen
Rendement 250%
Verjaring 2%

 

 

Gemeente Voorschoten
Burgemeester Waaijerbrug, 2716 DZ Zoetermeer, Nederland

Uit een inventarisatie bleek dat er veel strookjes gemeentegrond in gebruik waren bij bewoners. De aanpak hiervan heeft vele hoofdbrekens gekost. Na een aantal pogingen om dat gebruik te regelen heeft de heer Meijerman met zijn aanpak het project kunnen vlottrekken. Zijn aanpak is duidelijk voor de bewoners en is mede door zijn correcte benadering zeer effectief. Hierdoor heeft de gemeente goede resultaten bereikt en heeft de gemeente weer grip op het eigendom.

Mevr. W. Stok
Teamleider afdeling Ruimtelijke Ordening

LinkedIn

Ongeregistreerd grondgebruik Voorschoten

In 2018 hebben wij het ongeregistreerd grondgebruik behandeld voor de gemeente Voorschoten. Van de 160 gebruikssituaties is bij 90% het eigendom zeker gesteld. De behandeling is afgerond binnen 37 dagen. En zoals voor ons gebruikelijk is, is in slechts 2% van de situaties sprake van verjaring. 

Aantal situaties 170
Behandeltijd 37 dagen
Rendement 250%
Verjaring 2%

 

 

Direction

Gemeente Rozendaal

Meijerman Verjaringsadvies heeft ons op een zeer pragmatische wijze geholpen bij het ongeregistreerd grondgebruik binnen onze gemeente. Martijn voelde perfect aan op welke wijze wij onze inwoners wilde benaderen zonder in grote conflicten te geraken. Hij stelt helder in zijn communicatie en een zeer prettig persoon om mee samen te werken.

Dhr. H. Jacobsen
Hoofd Openbare werken gemeente Rozendaal

LinkedIn

Ongeregistreerd grondgebruik Rozendaal

In 2017 stonden we de kleinste gemeente van Nederland bij. Ook in Rozendaal verdiende de grondadministratie enige aandacht. De korte lijntjes tussen inwoners en de gemeente maakte het project tot een succes. In relatief weinig tijd werd een mooi resultaat gehaald en bijna alle grond in beheer van de gemeente gebracht zonder ook maar iets te verliezen door verjaring.

Aantal situaties 55
Interesse koop 45 %
Rendement 200%
Behandeltijd 15 dagen
Verjaring 0%

 

Gemeente Rozendaal
Imbosweg, 7371 Loenen, Nederland

Meijerman Verjaringsadvies heeft ons op een zeer pragmatische wijze geholpen bij het ongeregistreerd grondgebruik binnen onze gemeente. Martijn voelde perfect aan op welke wijze wij onze inwoners wilde benaderen zonder in grote conflicten te geraken. Hij stelt helder in zijn communicatie en een zeer prettig persoon om mee samen te werken.

Dhr. H. Jacobsen
Hoofd Openbare werken gemeente Rozendaal

LinkedIn

Ongeregistreerd grondgebruik Rozendaal

In 2017 stonden we de kleinste gemeente van Nederland bij. Ook in Rozendaal verdiende de grondadministratie enige aandacht. De korte lijntjes tussen inwoners en de gemeente maakte het project tot een succes. In relatief weinig tijd werd een mooi resultaat gehaald en bijna alle grond in beheer van de gemeente gebracht zonder ook maar iets te verliezen door verjaring.

Aantal situaties 55
Interesse koop 45 %
Rendement 200%
Behandeltijd 15 dagen
Verjaring 0%

 

Direction

Gemeente Papendrecht

De heer Meijerman heeft bij de aanpak van oneigenlijk grondgebruik in Papendrecht laten zien dat zijn heldere, correcte en accurate aanpak effect heeft. Mede dankzij zijn uitstekende politiek/bestuurlijke antenne heeft de gemeente Papendrecht goede resultaten bereikt en zijn eigendomsrechten nu (beter) vastgelegd.

Dhr. C. Koppenol
Wethouder Papendrecht 

LinkedIn

Ongeregistreerd grondgebruik Papendrecht

In 2017 hebben wij het ongeregistreerd grondgebruik mogen behandelen in de gemeente Papendrecht. De resultaten waren gebruikelijk: in korte tijd werd het eigendomsrecht van de gemeente erkent door bijna alle gebruikers. In slechts 3% van de situaties was er sprake van verjaring. Hoewel de interesse om te kopen hoog was, viel het aantal verkopen tegen. De inwoners konden zich niet vinden in de vaste verkoopprijs van de gemeente.

Aantal situaties 83
Interesse koop 48%
Rendement 0%
Behandeltijd 35 dagen
Verjaring 3%

 

Gemeente Papendrecht
Papendrecht, Nederland

De heer Meijerman heeft bij de aanpak van oneigenlijk grondgebruik in Papendrecht laten zien dat zijn heldere, correcte en accurate aanpak effect heeft. Mede dankzij zijn uitstekende politiek/bestuurlijke antenne heeft de gemeente Papendrecht goede resultaten bereikt en zijn eigendomsrechten nu (beter) vastgelegd.

Dhr. C. Koppenol
Wethouder Papendrecht 

LinkedIn

Ongeregistreerd grondgebruik Papendrecht

In 2017 hebben wij het ongeregistreerd grondgebruik mogen behandelen in de gemeente Papendrecht. De resultaten waren gebruikelijk: in korte tijd werd het eigendomsrecht van de gemeente erkent door bijna alle gebruikers. In slechts 3% van de situaties was er sprake van verjaring. Hoewel de interesse om te kopen hoog was, viel het aantal verkopen tegen. De inwoners konden zich niet vinden in de vaste verkoopprijs van de gemeente.

Aantal situaties 83
Interesse koop 48%
Rendement 0%
Behandeltijd 35 dagen
Verjaring 3%

 

Direction

Gemeente Renswoude

De heer Meijerman heeft veel ervaring met het vaststellen van het grondgebruik in relatie tot de eigendomssituatie. Zijn toegevoegde waarde zit hem echter vooral in een actieve en respectvolle communicatie naar de betrokken burgers en bedrijven. Hij weet zo in de meeste gevallen de oorspronkelijke eigendomssituatie veilig te stellen en verjaring te voorkomen.

Dhr. J. van Dijk
Gemeentesecretaris gemeente Renswoude 

LinkedIn

Ongeregistreerd grondgebruik Renswoude

In 2017 stonden we de kleinste gemeente van de provincie Utrecht bij. In deze sympathieke gemeente had de grondadministratie enige achterstand. De korte lijntjes tussen inwoners en de gemeente maakte het project tot een succes. In relatief weinig tijd werden de gebruikelijke resultaten gehaald: Bijna alle grond kwam in het beheer van de gemeente. Het rendement was 4-1 en verjaring 2%.

Aantal situaties 120
Behandeltijd 45 dagen
Rendement 300%
Verjaring 2%

 

Gemeente Renswoude
3927 Renswoude, Nederland

De heer Meijerman heeft veel ervaring met het vaststellen van het grondgebruik in relatie tot de eigendomssituatie. Zijn toegevoegde waarde zit hem echter vooral in een actieve en respectvolle communicatie naar de betrokken burgers en bedrijven. Hij weet zo in de meeste gevallen de oorspronkelijke eigendomssituatie veilig te stellen en verjaring te voorkomen.

Dhr. J. van Dijk
Gemeentesecretaris gemeente Renswoude 

LinkedIn

Ongeregistreerd grondgebruik Renswoude

In 2017 stonden we de kleinste gemeente van de provincie Utrecht bij. In deze sympathieke gemeente had de grondadministratie enige achterstand. De korte lijntjes tussen inwoners en de gemeente maakte het project tot een succes. In relatief weinig tijd werden de gebruikelijke resultaten gehaald: Bijna alle grond kwam in het beheer van de gemeente. Het rendement was 4-1 en verjaring 2%.

Aantal situaties 120
Behandeltijd 45 dagen
Rendement 300%
Verjaring 2%

 

Direction

Gemeente Loon Op Zand

Meijerman Verjaringsadvies heeft ons op een pragmatische manier geholpen bij het ongeregistreerd grondgebruik binnen onze gemeente. Zij gaven een goede terugkoppeling van hun werkwijze en de daarbij opgedane ervaringen en adviseerden waar nodig in het aanpassen van ons beleid.

Dhr. C.C.J.M. Grootswagers
Wethouder Loon op Zand

https://www.loonopzand.nl/college/kees-grootswagers/

Ongeregistreerd grondgebruik Loon Op Zand

In 2014 hebben wij de behandeling van het ongeregistreerd grondgebruik in Loon op Zand gestart. Voorwaarde bij de uitvoering was dat dit op de ‘oude’ manier werd uitgevoerd: iedereen bewoner kreeg de optie om de grond te kopen, te huren of te ontruimen. In de twee pilotgebieden vielen de resultaten ernstig tegen. Om die reden hebben wij voorgesteld om de gebruiksovereenkomst als uitgangspunt te kunnen nemen. Hiermee hebben wij de resultaten spectaculair kunnen verbeteren. De opbrengsten zijn flink gestegen, de verjaringen gedaald en het zeggenschap behouden.

Aantal situaties 246
Behandeltijd 120 dagen
Rendement 100%
Verjaring 2%

 

Gemeente Loon Op Zand
5175 Loon op Zand, Nederland

Meijerman Verjaringsadvies heeft ons op een pragmatische manier geholpen bij het ongeregistreerd grondgebruik binnen onze gemeente. Zij gaven een goede terugkoppeling van hun werkwijze en de daarbij opgedane ervaringen en adviseerden waar nodig in het aanpassen van ons beleid.

Dhr. C.C.J.M. Grootswagers
Wethouder Loon op Zand

https://www.loonopzand.nl/college/kees-grootswagers/

Ongeregistreerd grondgebruik Loon Op Zand

In 2014 hebben wij de behandeling van het ongeregistreerd grondgebruik in Loon op Zand gestart. Voorwaarde bij de uitvoering was dat dit op de ‘oude’ manier werd uitgevoerd: iedereen bewoner kreeg de optie om de grond te kopen, te huren of te ontruimen. In de twee pilotgebieden vielen de resultaten ernstig tegen. Om die reden hebben wij voorgesteld om de gebruiksovereenkomst als uitgangspunt te kunnen nemen. Hiermee hebben wij de resultaten spectaculair kunnen verbeteren. De opbrengsten zijn flink gestegen, de verjaringen gedaald en het zeggenschap behouden.

Aantal situaties 246
Behandeltijd 120 dagen
Rendement 100%
Verjaring 2%

 

Direction

LiebregtsLeistra Advocaten

Wij hebben in verschillende dossiers prettig met
Meijerman Verjaringsadvies samengewerkt. Martijn Meijerman weet alles van verjaringen bij restgroen en verstaat toch de kunst om de problematiek helder en simpel te verwoorden. Met zijn aanpak weet hij veel conflicten te voorkomen of te verhelpen. Bovendien is het een prettige vent om mee samen te werken.

Dhr. mr. W. Leistrta
Advocaat Vastgoed & Overheidsrecht

LinkedIn

Samenwerking verjaringszaken

De samenwerking met LiebregtsLeistra vormt een waardevolle toevoeging voor onze klanten. In de schaarse gevallen dat onze bemiddeling onvoldoende bleek, kon de gemeente doorzetten met behulp van LiebregtsLeistra. Dit heeft ondermeer geleid tot de onderstaande uitspraak, welke van grote waarde is in de behandeling van het snippergroen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:385

LiebregtsLeistra Advocaten
Martensbongerd 76, 6836 EL Arnhem, Nederland

Wij hebben in verschillende dossiers prettig met
Meijerman Verjaringsadvies samengewerkt. Martijn Meijerman weet alles van verjaringen bij restgroen en verstaat toch de kunst om de problematiek helder en simpel te verwoorden. Met zijn aanpak weet hij veel conflicten te voorkomen of te verhelpen. Bovendien is het een prettige vent om mee samen te werken.

Dhr. mr. W. Leistrta
Advocaat Vastgoed & Overheidsrecht

LinkedIn

Samenwerking verjaringszaken

De samenwerking met LiebregtsLeistra vormt een waardevolle toevoeging voor onze klanten. In de schaarse gevallen dat onze bemiddeling onvoldoende bleek, kon de gemeente doorzetten met behulp van LiebregtsLeistra. Dit heeft ondermeer geleid tot de onderstaande uitspraak, welke van grote waarde is in de behandeling van het snippergroen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:385

Direction

Berghauser Pont Academy

Martijn ondersteunt organisaties bij de behandeling van ongeregistreerd grondgebruik en verjaring. De academische kennis en ervaring leidt tot een heldere visie. Hierin staat de dialoog centraal en vormt maatwerk het uitgangspunt.

Mevr. I. Berger
Beleidsmedewerker cursusaanbod Berghauser Pont Academy

LinkedIn

Cursussen

In 2016 en 2017 heeft Berghauser Pont Academy meerdere malen namens ons een tweetal cursussen aangeboden. De Masterclass verjaring voor vastgoedprofessionals en de Workshop Illegaal Grondgebruik: zelf doen. Midden 2017 heeft de masterclass accreditatie gekregen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. 

Deze cursussen verzorgen wij nog steeds incompany. Heeft u interesse? Neem dan contact op.

Berghauser Pont Academy
Brouwersgracht 238, 1013 HE Amsterdam, Nederland

Martijn ondersteunt organisaties bij de behandeling van ongeregistreerd grondgebruik en verjaring. De academische kennis en ervaring leidt tot een heldere visie. Hierin staat de dialoog centraal en vormt maatwerk het uitgangspunt.

Mevr. I. Berger
Beleidsmedewerker cursusaanbod Berghauser Pont Academy

LinkedIn

Cursussen

In 2016 en 2017 heeft Berghauser Pont Academy meerdere malen namens ons een tweetal cursussen aangeboden. De Masterclass verjaring voor vastgoedprofessionals en de Workshop Illegaal Grondgebruik: zelf doen. Midden 2017 heeft de masterclass accreditatie gekregen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. 

Deze cursussen verzorgen wij nog steeds incompany. Heeft u interesse? Neem dan contact op.

Direction

Kom in contact

Heeft u een vraag of een verzoek? Neem gerust contact op.

Ons adres

Brederodestraat 32
4132 VP Vianen

Telefoon

0347 – 75 72 97

E-mail

info@verjaring.com